UsII-327/19 od 10. srpnja 2019.


KLASA: 19/318

UsII-327/19 od 10. srpnja 2019.

Pravo na žalbu- Pravni interes – Članak 401. ZJN 2016

 
U situaciji kada je tuženik već priznao pravni interes tužitelju i po njegovoj žalbi poništio odluku o odabiru, u ponovljenom postupku tuženik više ne može uskraćivati, odnosno oduzeti tužitelju pravni interes na podnošenje pravnog lijeka. Radi se o istoj fazi postupka u kojem je tuženik već utvrdio da tužitelj ima, odnosno imao je pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu