UsII-505/19 od 14. studenog 2019.

KLASA: 19/851

UsII-505/19 od 14. studenog 2019. 


Pravo na žalbu- Pravni interes - Tužitelj nije ponuditelj - Članak 401. ZJN 2016
 
Iz spisa proizlazi da je tuženica tijekom žalbenog postupka utvrdila da za tužitelja u trenutku predaje ponuda za predmetnu javnu nabavu uopće nije kreiran račun kod EOJN-a, pa, prema tome, tužitelj nije ni mogao dostaviti ponudu na svoje ime.

Po ocjeni ovog Suda naručitelj je pravilno zauzeo stajalište da tužitelj nije ponuditelj u predmetnoj javnoj nabavi jer nije ni dostavio ponudu. Stoga je tužena komisija pravilno ocijenila da tužitelj nije imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi u smislu odredbe članka 401. stavka 1. ZJN 2016 te je zbog nedostatka pravnog interesa odbacila tužiteljevu žalbu izjavljenu protiv Odluke o odabiru.
 

 
Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu