UsII-387/20 od 15. prosinca 2020.

KLASA: 20/493

UsII-387/20 od 15. prosinca 2020.

Pravo na žalbu - Pravni interes - Ponuditelj osporava razlog odbijanja svoje ponude i valjanost odabrane ponude - Članak 401. ZJN 2016
 
Prema ocjeni ovoga suda, isključeni ponuditelj mora imati djelotvornu pravnu zaštitu protiv nepravilne odluke donesene u postupku javne nabave, koja uključuje ne samo osporavanje odluke o isključenju, nego i naknadne odluke u slučaju da se njegovo isključenje poništi. Ovo stajalište temelji se na tumačenju dosega članka 1. stavka 3. i članka 2.a Direktive 89/665 koje je dao Sud Europske unije u presudi C-355/15 od 21. prosinca 2016., kao i drugih sličnih odluka.
Slijedom toga, neosnovan je tužbeni prigovor da je žalbu zainteresirane osobe trebalo odbaciti jer o pravnom lijeku odbijenog ponuditelja koji osporava odbijanje svoje ponude, a također i valjanost ponude odabranog ponuditelja, valja meritorno odlučiti.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu