UsII-120/19 od 7. ožujka 2019.

KLASA: 18/356

UsII-120/19 od 7. ožujka 2019.
 
Odluka o odabiru - Žalitelj ne osporava razloge svog odbijanja - Neprihvatljiva ponuda-Žalitelj nije podnio ponudu - Članak 3. točka 13. ZJN 2016 - Članak 401. ZJN 2016
 
Ponuda tužitelja je pravilno ocijenjena neprihvatljivom u smislu članka 3. točke 13. ZJN 2016 te, kao takva, nije mogla rezultirati sklapanjem ugovora o javnoj nabavi u konkretnom slučaju. Stoga nema mjesta zaključku da je u konkretnom postupku javne nabave tužitelj pretrpio ili mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja njegovih subjektivnih prava, a što je jedna od kumulativno propisanih zakonskih pretpostavki za podnošenje žalbe protiv odluka donesenih u postupku javne nabave.
 
S obzirom da tužitelj nije bio ponuditelj u grupi 2, pravilno je odbačena žalba tužitelja zbog nedostatka pravnog interesa.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu