UsII-321/19 od 4. srpnja 2019.

KLASA: 19/297

UsII-321/19 od 4. srpnja 2019.

Neprihvatljiva ponuda - Cijena ponude prelazi planirana sredstva naručitelja - Članak 401. ZJN 2016
 
Polazeći od činjenice da cijena tužiteljeve ponude prelazi planirana, odnosno osigurana sredstva naručitelja, ta je ponuda pravilno ocijenjena neprihvatljivom, te kao takva, nije mogla rezultirati sklapanjem ugovora o javnoj nabavi u konkretnom slučaju. Stoga nema mjesta zaključku da je u konkretnom postupku tužitelj pretrpio ili mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu