UsII-585/19 od 16. siječnja 2020.

KLASA: 19/850

UsII-585/19 od 16. siječnja 2020.

Nevaljanost ponude žalitelja/tužitelja utvrđena presudom VUS-a

U konkretnom slučaju tužitelj nije mogao očekivati da će biti izabran kao najpovoljniji ponuditelj, jer je njegova ponuda bila nevaljana, kako je to obrazloženo u presudi UsII-32/18 od 7. ožujka 2019.

Tužitelj nije u trenutku predaje svoje ponude ispunjavao uvjete tehničke i stručne sposobnosti i nije u trenutku predaje ponude naveo gospodarski subjekt na čiju će se sposobnost oslanjati u svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti. Stoga nije mogao očekivati da će biti odabran u ovom postupku javne nabave pa nema ni pravnog interesa za izjavljivanje žalbe protiv odluke o odabiru drugog ponuditelja, slijedom čega nije ispunjen uvjet iz članka 401. ZJN 2016.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu