UsII-189/19 od 11. travnja 2019.

KLASA: 18/1029

UsII-189/19 od 11. travnja 2019.

Žalba na odluku o odabiru - Ponovni pregled i ocjena ponuda - Žalitelj osporava razlog odbijanja svoje ponude - Pravo na žalbu  - Članak 401. ZJN 2016


Ocjenjujući osnovanost tužbenog zahtjeva, Sud polazi od činjenice da je presudom poslovni broj: UsII-105/19-8 od 14. ožujka 2019. ovaj Sud odbio tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika kojim je poništena odluka o odabiru od 2. kolovoza 2018., prihvaćajući ocjenu tuženika da tužiteljeva ponuda nije u skladu s dokumentacijom o nabavi.
U takvoj situaciji tužiteljeva ponuda nije mogla biti odabrana pa kao takva, u konkretnom slučaju nije mogla rezultirati sklapanjem ugovora o javnoj nabavi. Stoga, nema mjesta zaključku da je u konkretnom postupku javne nabave tužitelje pretrpio ili mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja nejgovih subjetivnih prava, a što je jedna od kumulativno propisanih pretpostavki za podnošenje žalbe protiv odluka donesenih u postupku javne nabave.
S obzirom na navedeno, Sud zaključuje da je tuženik pravilno primijenio mjerodavni članak 401. stavak 1. ZJN 2016 odbacivši tužiteljevu žalbu zbog nedostatka pravnog interesa.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu