UsII-195/20 od 9. lipnja 2020.

KLASA: 20/194

UsII-195/20 od 9. lipnja 2020.

Nepravilna i neprikladna ponuda - Članak 401. ZJN 2016

Valjanost tužiteljeve ponude bila je predmet ocjene u prethodnom žalbenom postupku u kojem je ta ponuda ocijenjena nevaljanom jer nije bila sastavljena u skladu s DON-om. U takvoj situaciji, tužiteljeva ponuda nije mogla biti odabrana niti rezultirati sklapanjem ugovora. Stoga, nema mjesta zaključku da je tužitelj pretrpio ili mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja njegovih subjektivnih prava, a što je jedna od kumulativno propisanih pretpostavki za podnošenje žalbe.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu