UsII-487/19 od 30. listopada 2019.

KLASA: 19/653

UsII-487/19 od 30. listopada 2019.

Cijena ponude - Planirana, osigurana sredstva naručitelja - Pravni interes - Članak 401. ZJN 2016


Tuženik je pravilno primjenio odredbu članka 401. stavak 1. ZJN 2016  odbacivši žalbu tužitelja Mi-star d.o.o. Zagreb na odluku o odabiru za grupu II.  Polazeći od činjenice da cijena tužiteljeve ponude prelazi planirana, odnosno osigurana sredstva naručitelja, ta je ponuda, prema mišljenju ovog Suda pravilno ocijenjena neprihvatljivom te, kao takva, nije  mogla rezultirati sklapanjem ugovora o javnoj nabavi u konkretnom slučaju. 


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu