UsII-457/19 od 19. rujna 2019.

KLASA: 19/701
 
UsII-457/19-7 od 19. rujna 2019.
 
Pravo na žalbu  - Pravni interes – Nepavilna ponuda


Polazeći od činjenice da ponuda tužitelja nije sukladna dokumentaciji o nabavi te je ista osnovano ocijenjena nepravilnom u smislu članka 3. točke 12. ZJN 2016, pa kao takva nije mogla rezultirati sklapanjem ugovora o javnoj nabavi u konkretnom slučaju, tužitelj pogrešno smatra da je u predmetnom postupku pretrpio ili mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja njegovih subjektivnih prava, a što je jedna od kumulativno propisanih pretpostavki za podnošenje žalbe.  


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu