UsII-109/22 od 9. lipnja 2022.

KLASA: 22/168

UsII-109/22 od 9. lipnja 2022.

Zajednica ponuditelja – Norme osiguranja kvalitete – Nema oslanjanja – Svaki član zajednice mora dokazati

U ovom predmetu je nesporno da je odabrana zajednica ponuditelja u ponudi za dva člana zajednice dostavila propisane certifikate za sustav upravljanja kvalitetom i za sustav upravljanja okolišem, dok za člana zajednice ponuditelja Energetski institut Hrvoje Požar u ponudi nije dostavljen važeći dokaz o implementaciji sustava upravljanja okolišem u skladu s normom HRN EN ISO 14001. Sporno je, u slučaju kada zajednica ponuditelja sudjeluje kao ponuditelj u postupku javne nabave, treba li svaki ponuditelj, član zajednice ponuditelja pojedinačno ispunjavati uvjete propisane dokumentacijom o nabavi.
Po ocjeni ovog suda zajednica ponuditelja predstavlja zajednicu gospodarskih subjekata koji zajedno sudjeluju u postupku javne nabave i podnose jednu ponudu ali svaki pojedinačno treba dokazati da ispunjava uvjete propisane dokumentacijom o nabavi. Međutim, u slučaju da naručitelj iznimno traži drukčije, to treba izričito i propisati, što u predmetnom postupku nije slučaj. Naime, iz odredbi ZJN 2016 jasno proizlazi, suprotno stajalištu tužitelja, da norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem nisu uvjet tehničke i stručne sposobnosti i da u pogledu istih ZJN 2016 ne dopušta oslanjanje na sposobnost drugog subjekta ili člana zajednice ponuditelja, kako to pravilno tvrdi zainteresirana osoba Zajednica ponuditelja Ivicom Consulting d. o. o. iz Zagreba i Oikon d. o. o. iz Zagreba.
S obzirom na navedeno i član odabrane Zajednice ponuditelja Energetski institut Hrvoje Požar je bio dužan, uz važeći dokaz o implementaciji sustava upravljanja kvalitetom, u skladu s međunarodnom normom HRN EN ISO 9001 dostaviti i važeći dokaz o implementaciji sustava upravljanja okolišem.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu