UsII-59/19 od 17. travnja 2019.

KLASA: 17/489

UsII-59/19 od 17. travnja 2019.

Sposobnost  za obavljanje profesionalne djelatnosti – Tehnička specifikacija


Iz odredbi članka 257. ZJN 2016 slijedi da je naručitelj kao kriterije za odabir gospodarskog subjekta ovlašten propisati minimalne razine sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti koje se dokazuju upisom u odgovarajući registar, a nije ovlašten odrediti kriterije propisane mjerodavnim propisom, kao u konkretnom slučaju, ZOPDPUG-om.

Prigovore tužitelja kojima se osporava natječajna dokumentacija s aspekta tehničkih zahtjeva Sud nalazi neosnovanima. Naime, prigovorima se tvrdi da naručitelj kao osnovnu karakteristiku za odabir nije smio propisati stabilizaciju geomreže i u vezi s tim  primjenu odgovarajućih normi.  Međutim, tim prigovorima nije doveo u sumnju zakonitost tražene karakteristike kako ju je odredio naručitelj i u vezi s ispunjavanjem koje se pozvao na odgovarajuće norme. Navedenim prigovorima nije dovedeno u sumnju da bi naručitelj kao odlučujuće karakteristike morao propisati druge tehničke specifikacije i zbog toga primjeniti druge norme pa Sud nije našao potrebnim izvesti dokaz saslušanjem djelatnika tužitelja.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu