UsII-148/19 od 7. ožujka 2019.


KLASA: 17-02/3

UsII-148/19 od 7. ožujka 2019.
 
Zakon o koncesijama - Zakon o održivom gospodarenju otpadom - Program izobrazbe o gospodarenju otpadom - Tehnička i stručna sposobnost
 
Nije moguće ocijeniti nezakonitom odredbu dokumentacije o nabavi kojom se kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti traži dostava potvrde da odgovorna osoba ponuditelja posjeduje važeću potvrdu o obavljenoj izobrazbi, kraj činjenice da je relevantna zakonska odredba koja propisuje izdavanje potvrde o obavljenoj izobrazbi o gospodarenju otpadom, na snazi, unatoč činjenici da je Program izobrazbe o gospodarenju otpadom stavljen izvan snage.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu