UsII-53/24 od 20. ožujka 2024.

KLASA: 23/592
UsII-53/24 od 20. ožujka 2024.
Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Izrada projektne dokumentacije (idejni ili glavni projekt) za izgradnju ili rekonstrukciju elektrofiltera za izdvajanje krutih čestica iz dima- Uključivanje gotovog nacrta u projekt- Članak 268.,. 280., 290. i 403. ZJN 2016
 
Imajući na umu sadržaj točke 4.3.1. DON-a, navode stranaka, kao i dokaze pribavljene i ocijenjene tijekom provedenog žalbenog postupka koji je prethodio donošenju osporavanog rješenja, proizlazi da je tuženik osnovano zaključio kako tužitelj dostavljenom referencom nije dokazao iskustvo na način kako je to traženo DON-om.
Suprotno navodima tužitelja, iz obrazloženja osporavanog rješenja proizlazi da je tuženik cijenio i dokaze koje je tužitelj dostavio uz žalbu (izjavu Leko-Biro d.o.o., preslike situacijskog prikaza, kao i stranice projekta za građevinu Kongeneracijsko postrojenje na drvnu bio masu Brinje 5 MWel) međutim, ti dokazi ne upućuju na zaključak da je gospodarski subjekt Leko-Biro d.o.o., na kojeg se tužitelj oslonio izradio projektnu dokumentaciju, idejni ili glavni projekt za izgradnju ili rekonstrukciju elektrofiltera na način kako je to traženo DON-om.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu