UsII-131/20 od 29. travnja 2020.

KLASA: 19/1149

UsII-131/20 od 29. travnja 2020.
 
Tehnička i stručna sposobnost – Potvrda druge ugovorne strane – Članak 268. ZJN 2016
 
Tuženik je pravilno ocijenio prigovore tužitelja koji se odnose na prihvaćanje reference odabranog ponuditelja navodeći da nije sporna činjenica je li odabrani ponuditelj izvodio predmetne radove, već mu je sporno u kojem postotku je te radove izvodio odnosno tužitelj smatra da odabrani ponuditelj kao član zajednice ponuditelja nije mogao samostalno izvršiti sve radove koji su bili predmet dotičnog ugovora. Tuženik pravilno polazeći od činjenice da je naručitelj propisao da ponuditelj mora dokazati iskustvo u svojstvu izvođača, drugim riječima, da naručitelj nije tražio iskustvo u svojstvu glavnog ili samostalnog izvođača i slično, a uzimajući u obzir  da  nije sporno da je odabrani izvodio predmetne radove kao ni to da je naručitelj dostavio dokaze koji dodatno potvrđuju navode iz sporne potvrde druge ugovorne strane, pravilno je od strane tuženika navedeni prigovor tužitelja ocijenjen neosnovanim.
 
Tuženik pravilno smatra da činjenica što naručitelj nije naveo kojih je pet referenci ocjenio kao dokazanima nije utjecala na zakonitost postupanja naručitelja prilikom pregleda i ocjene odabrane ponude s obzirom da nisu prihvaćeni žalbeni navodi tužitelja kojima je osporavao određene potvrde, dok druge potvrde nije osporavao  pa se prema tome sve potvrde mogu smatrati valjanima odnosno može se smatrati da je odabrani ponuditelj dostavljenim potvrdama dokazao uvjete i zahtjeve iz dokumentacije o nabavi.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu