UsII-447/20 od 8. siječnja 2021.

KLASA: 20/807

UsII-447/20 od 8. siječnja 2021.

Tehnička i stručna sposobnost - Tipska ispitivanja – Priznavanje tipskih ispitivanja – Tehničke specifikacije – Članak 280., 290., 403. ZJN 2016
 
Pravilno smatra tuženik da tehničke karakteristike ne moraju biti identične ponuđenom kabelu, odnosno, izvještaji o provedenim tipskim ispitivanjima se ne moraju odnositi na ponuđeni tip kabela ali moraju udovoljavati s aspekta priznavanja tipskih ispitivanja. Dakle, ako su ispunjeni svi uvjeti za priznavanje tipskih ispitivanja iz točke podtočke 5.2.1. Dokumentacije o nabavi, u takvim okolnostima provedena tipska ispitivanja su primjenjiva i na ponuđeni kabel, odnosno odgovara za traženi podmorski trožilni 110 kV kabel i njemu odgovarajući kabelski pribor sukladno točki 5.2. Dokumenta „Tehničke specifikacije – DON2“. Nadalje, treba napomenuti da je naručitelj ponovljeni pregled i ocjenu ponude odabranog ponuditelja u spornom dijelu utemeljio na mišljenjima projektanata predmetne investicije i konzultanata Dalekovod projekt d.o.o. i Projektni biro Split d.o.o., kao i na mišljenjima Instituta za elektroprivredu d.d. i Končar-Institut za elektrotehniku d.d. koji potvrđuju da su dostavljena tipska izvješća odabranog ponuditelja prihvatljiva za ponuđeni kabel koji je u potpunosti sukladan zahtjevima dokumentacije o nabavi, kako to pravilno zaključuje tuženik te nalazi da prigovori tužitelja izneseni u tom pravcu nisu osnovani.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu