UsII-559/19 od 11. prosinca 2019.

KLASA: 19/475

UsII-559/19 od 11. prosinca 2019. 

Tehnička i stručna sposobnost -  Popis glavnih usluga  - Referentno razdoblje – Članak 268. ZJN 2016

Imajući na umu odredbu članka 4.3.1. dokumentacije o nabavi kao i dostavljeni popis usluga, osnovano tuženik smatra da je odabrani ponuditelj dostavio dokaz iz kojeg proizlazi da je ugovorna obveza ispunjena 28. veljače 2018., dakle unutar referentnog razdoblja pa je neosnovan navod tužitelja da su predmetne usluge morale biti započete i dovršene unutar referentnog razdoblja tj. samo u razdoblju od 2016. do 2019.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu