UsII-201/22 od 16. studenog 2022.

KLASA: 22/611

UsII-201/22 od 16. studenog 2022.

Tehnička i stručna sposobnost – Prijevod dokumenata - Teret dokazivanja - Članak 403. ZJN 2016

Što se tiče prigovora da odabrani ponuditelj nije dostavio niti jednu vjerodostojnu ispravu temeljem koje je naručitelj mogao utvrditi tehničku i stručnu sposobnost valja istaći da je odabrani ponuditelj dostavio Tehnički list na hrvatskom jeziku, EU certifikat o ispitivanju tipa na engleskom i hrvatskom jeziku; EU izjavu o usklađenosti na hrvatskom, engleskom i slovačkom jeziku te certifikat ISO 140001 na slovačkom i hrvatskom jeziku. Dokumentacija na stranom jeziku sadrži potpise i žigove, a tužitelj  nije dokazao da dokumenti na hrvatskom jeziku sadržajno ne odgovaraju dokumentima na engleskom, odn. slovačkom jeziku, niti je osporavao dokumente na stranom jeziku tužitelj u žalbi. Osporavao je samo formu dokumenata dostavljenih na hrvatskom jeziku tvrdeći da kineski proizvođač ne može izdati dokument na hrvatskom jeziku. Suprotno tvrdnji tužitelja da EU certifikat Izjava o sukladnosti i ISO 14001 certifikat nisu u skladu s točkom 4.5. DOK, tuženik je pravilno utvrdio da su dokumenti dostavljeni u ponudi na hrvatskom jeziku i na poslovnom papiru proizvođača, a okolnost da ne sadrži potpis i žig ne znači da se ne radi o dokumentu na hrvatskom jeziku, samo iz razloga što je proizvođač iz Kine. Iako je tužitelj mogao posumnjati u vjerodostojnost dokumenta, sukladno čl. 403. stavku 2. ZJN-a bio je dužan dokazati svoje navode, a što je propustio učiniti. Sud prihvaća tvrdnju iz odgovora na tužbu tuženika da nedostavljanje prijevoda dokumenata dostavljenih na stranom jeziku izrađenih po stalnom sudskom tumaču, a samo po sebi ne dovodi u pitanje ocjenu naručitelja da je dostavljenim Tehničkim listom te uzorcima ponuđenih proizvoda odabrani ponuditelj dokazao tehničku i stručnu sposobnost sukladno točci 3.5. DOK. Prema ocjeni ovoga Suda pravilno je tuženik utvrdio da je dostavom tehničkog lista i uzoraka rukavica odabrani ponuditelj dokazao tehničku i stručnu sposobnost sukladno Dokumentaciji o nabavi.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu