UsII-144/20 od 5. lipnja 2020.

KLASA: 20/57

UsII- 144/20 od 5. lipnja 2020.

Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Članak 268., 280., 290. ZJN 2016

U odnosu na prigovor da odabrani ponuditelj nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost za izvršenje predmeta nabave jer je dokazao da je izvršio ugovore koji se odnose na sanaciju aerodromskih pista koje se saniraju kad nema prometa, za razliku od sanacije cestovnih cestovnih kolnika i prigovor da sanacija pista nije sukladna predmetu nabave jer je predmet nabave sanacija kolnika autoceste utrđeno je slijedeće. Iz ponude i pojašnjenja dokaza sposobnosti ovdje zainteresirane osobe vidljivo je da je ispunila sve tražene kriterije i dokaze sposobnosti jer je naručitelju dostavila potvrde o uredno ispunjenim ugovorima iz kojih proizlazi da su članovi zajednice ponuditelja izvodili radove sanacije pukotina i fuga na asfaltnim operativnim površinama, kao i na horizontalnim i kosim površinama, čime je odabrani ponuditelj dokazao ispunjenje zahtjeva iz dokumentacije.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu