UsII-176/22 od 23. rujna 2022.

KLASA: 22/384

UsII-176/22 od 23. rujna 2022.

Tehnička i stručna sposobnost – Jednakovrijednost

S obzirom da je točkom 11.D DoN-a određeno da se jednakovrijednost ponuđenih proizvoda treba dokazati važećim certifikatom IATF 16949 (ili jednakovrijednim) za svakog proizvođača svakog ponuđenog rezervnog dijela, a tužitelj takav certifikat za stavke 172, 173, 182 i 184 troškovnika nije dostavio, ovaj Sud prihvaća ocjenu tuženika da je naručitelj, u skladu s DoN-om, pravilno ocijenio da tužitelj, u pogledu rezervnih dijelova iz stavki 172, 173, 182 i 184 troškovnika, nije dokazao jednakovrijednost, jer nije dostavio potrebni certifikat za proizvođača te robe, zbog čega nije dokazao kriterij tehničke i stručne sposobnosti iz točke 11. DoN-a.
Tužitelj je za naprijed navedene stavke troškovnika u kojima nudi proizvod proizvođača TYC, priložio certifikat IATF 16949 proizvodnog pogona proizvođača INDUSTRIAS MECANICAS SAN ANDRES SL. te Izjavu proizvođača TYC da se ponuđeni proizvodi proizvode u postrojenjima proizvođača INDUSTRIAS MECANICAS SAN ANDRES SL. certificiranim prema normi TS 16949, dakle nije dostavio certifikat IATF 16949 za TYC Brother Industrial co., kojeg je naveo kao proizvođača spornih stavki troškovnika, iako to trgovačko društvo i nije proizvelo predmetne ponuđene rezervne dijelove.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu