UsII-605/19 od 22. siječnja 2020.

KLASA: 19/904

UsII-605/19 od 22. siječnja 2020.
 
Tehnička i stručna sposobnost – Potvrda o uredno izvršenim radovima – Članak 264., 268. i 290. ZJN 2016
 
Proizlazi da je ponuditelj Promet građenje d.o.o. Požega u svojoj ponudi dostavio valjane podatke o izvršenim radovima i vrijednosti istih i u skladu s traženjem iz dokumentacije, a koje podatke je potvrdio i naručitelj radova iz predmetnog ugovora. Međutim, pored takve potvrde o izvršenim radovima i njihovoj vrijednosti, naručitelj je u zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda naveo da ugovor nije uredno izvršen, iako je u dokumentaciji o nabavi propisao uvjet i tražio dokaz o izvršenim radovima.
Tuženik pravilno smatra da je naručitelj na temelju provjere kod naručitelja iz reference trebao valjano zaključiti da su radovi, kako je i traženo dokumentacijom o nabavi, izvršeni u visini procijenjene vrijednosti nabave.
Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu