UsII-317/21 od 26. studenog 2021.

KLASA: 21/721

UsII-317/21 od 26. studenog 2021.

Tehnička i stručna sposobnost – Jednakovrijednost – Certifikat IATF 16949 ili jednakovrijedan – Članak 290. ZJN 2016

Dokumentacijom o nabavi, i to točkom 11D. – Tehnička i stručna sposobnost, propisano je da ukoliko gospodarski subjekt nudi rezervne dijelove drugog proizvođača, odnosno "jednakovrijedne" iz (Tablice 9 i 10) Troškovnika, obvezan je dostaviti važeći certifikat IATF 16949 ili jednakovrijedan za svakog proizvođača svakog ponuđenog rezervnog dijela.
Tužitelj je za određene stavke Troškovnika, umjesto originalnih rezervnih dijelova ponudio njima jednakovrijedne, o čemu je dostavio certifikate izdane proizvođačima ponuđenih rezervnih dijelova. Međutim, iz tih certifikata proizlazi da isti ne odgovaraju području kojem pripada ponuđeni rezervni dio za koji je certifikat dostavljen jer iz istih ne proizlazi da je proizvođač certificiran upravo za ono područje kojem pripada rezervni dio koji se nudi i za koji je certifikat dostavljen. Stoga, kako certifikati nisu izdani za odgovarajuće područje primjene, pri čemu je dovoljno da samo jedan od certifikata ne odgovara području predmetne primjene, to osnovano zaključuje tuženik da je odluka naručitelja nezakonita, budući je donesena suprotno naprijed citiranoj odredbi članka 290. stavka 1. ZJN-a jer tužitelj dostavljenim certifikatima nije dokazao jednakovrijednost propisanu u naprijed navedenoj odredbi 11D. Dokumentacije o nabavi.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu