UsII-328/21 od 16. prosinca 2021.

KLASA: 21/628

UsII-328/21 od 16. prosinca 2021.

Tehnička i stručna sposobnost – Potvrda o uredno izvršenim radovima – Članak 268. ZJN 2016

Nadalje, glede prigovora tužitelja u vezi potvrde o urednom izvršenju ugovornih obveza iz ugovora koji se odnosi na Zračnu luku Dubrovnik, DON-i  odredbama o tehničkoj i stručnoj sposobnosti, točkom 4.3.1. (alineja 2.), propisana je obveza dokazati prethodno iskustvo o uredno izvršenim radovima na izgradnji sustava oborinske odvodnje. Iz spisa predmeta i dokumentacije priložene istoj nije razvidno da je podugovaratelj tužitelja Strabag d.o.o. Zagreb izveo tražene radove, s obzirom da iz priložene potvrde neprijeporno slijedi da je kao član Zajednice ponuditelja (u tom postupku javne nabave) radove izvršio Strabag AG Republika Austrija kao član tada odabrane Zajednice ponuditelja. Slijedi dakle da te radove nije izvršilo trgovačko društvo Poduzeće za ceste Split d.o.o., koje je pripojeno trgovačkom društvu Strabag d.o.o, na što ukazuje tužitelj.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu