UsII-220/22 od 11. siječnja 2023.

KLASA: 22/709 od 11. siječnja 2023.

UsII-220/22 od 11. siječnja 2023.
 
Fakultativne osnove za isključenje GS - Članak 254. st.1. t.7. i 8. ZJN 2016 - Značajni i opetovani nedostaci tijekom izvršenja prethodnog ugovora - Prijevremeni raskid ugovora- Ozbiljno pogrešno prikazivanje činjenica
 
Radnik d.d. Križevci tvrdi u žalbi da je odabrani ponuditelj Presoflex gradnja d.o.o., Požega, pogrešno prikazao činjenice, te da ima značajne opetovane nedostatke u izvršenju ranijeg ugovora, pa ga je naručitelj u postupku pregleda i ocjene ponuda trebao isključiti na temelju članka 254. ZoJN, te da je odabrani ponuditelj lažno prikazao činjenice u ESPD obrascu, jer je na pitanje koje se odnosi na prijevremeni raskid ugovora odgovorio- NE.
Tuženik obrazlaže da je nesporno da je odabrani ponuditelj po primitku dopisa o raskidu Ugovora Grada Vukovara, tužbom pred sudom osporavao valjanost toga raskida, pa je za ocjenu fakultativne osnove za isključenje relevantan isključivo prijevremeni raskid uzrokovan značajnim ili opetovanim nedostacima gospodarskog subjekta tijekom provedbe bitnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavi, a ne prijevremeni raskid ugovora sam po sebi.
Zaključno se obrazlaže da iz dokaza dostavljenih tijekom žalbenog postupka odabrani ponuditelj opravdano nije smatrao da se radi o raskidu ugovora uzrokovanog njegovim postupanjem, a žalbom nije dokazano suprotno pa je i žalbeni prigovor u vezi ESPD obrasca ocjenjen neosnovanim kao i prigovor u vezi članka 254. stavka 1. točke 8. ZoJN, imajući pri tom na umu da se o zakonitosti jednostranog raskida i zakonitosti izvršenja ugovora o izvođenju radova izgradnje Ekonomske škole u Vukovaru još uvijek odlučuje pred nadležnim sudom.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu