UsII-177/23 od 28. studenog 2023.

KLASA: 23/385
UsII-177/23 od 28. studenog 2023.
Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Isto ili slično- Isporuka i montaža uredskog/školskog namještaja- Pregled i ocjena ponuda- Članak 280. i 290. ZJN 2016

Tužitelj Odluku o odabiru osporava smatrajući da odabrani ponuditelj nije dokazao minimalne uvjete tehničke i stručne sposobnosti propisane točkom 4.3.1. DON-a, jer u dostavljenom Popisu isporuke opreme odabranog ponuditelja, u kojem su navedene tri reference nigdje nije navedeno da se radi o nabavi i montaži uredskog namještaja/školskog namještaja, niti je u trima dostavljenim Potvrdama druge ugovorne strane navedeno da se radi o nabavi i montaži uredskog namještaja/školskog namještaja, što je predmet ovog postupka javne nabave.
Odabrani ponuditelj je, i po ocjeni ovog Suda, dostavom DON-om određenih dokaza dokazao tražene uvjete sposobnosti. Također je u pravu tuženik u tvrdnji da naziv predmeta nabave nije niti može biti isključivi kriterij pri utvrđivanju jesu li ponuditelji tehničku i stručnu sposobnost dokazali ranije izvršenim radovima sličnim predmetu nabave, već naručitelj sličnost reference može ocijeniti s aspekta predmeta nabave i to s obzirom na njegovu svrhu, tehnički opis i tehničke specifikacije, o čemu se ovaj Sud već izjasnio u dosadašnjoj praksi.
Stoga je za ispunjenje DON-om propisanih kriterija za zadovoljenje tehničke i stručne sposobnosti, u konkretnom slučaju, bilo potrebno dokazati da je uredno izvršena isporuka robe koja je ista ili slična predmetu nabave putem minimalno jednog (1), a najviše tri (3) ugovora, određene vrijednosti, jer u predmetnom DON-u naručitelj nije definirao što će smatrati isporukama robe sličnim predmetu nabave.
Uvjeti sposobnosti moraju biti vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave, čemu je ovdje udovoljeno, jer iz dokaza odabranog ponuditelja proizlazi da je u traženom vremenu, a za traženi iznos izabrani ponuditelj izvršio opremanje prostora, između ostalog i, s uredskim namještajem, što je slično predmetu nabave.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu