UsII-301/20 od 30. rujna 2020.

KLASA: 20/472

UsII-301/20 od 8. listopada 2020.

Tehnička i stručna sposobnost – Minimalne razine – Obrazovne i stručne kvalifikacije – Članak 256., 268. ZJN 2016
 
Time što naručitelj nije u DON-u propisao da stručnjaci (voditelj projekta i stručnjak za ekologiju šumskih staništa i vrsta) trebaju imati točno određenu struku, odnosno da trebaju biti diplomirani inženjeri šumarstva, to ne čini odredbu DON-a nezkonitom. Naime, u izvršenju ugovora će moću sudjelovati stručnjaci određene struke ako ih na to obvezuje propis, ali naručitelj nema obvezu dokumentacijom o nabavi propisati to kao uvjet sposobnosti.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu