UsII-186/21 od 1. srpnja 2021.

KLASA: 21/85

UsII-186/21 od 1. srpnja 2021.

Tehnička i stručna sposobnost – Popis i potvrde – Članak 268. ZJN 2016
 
Tužitelj osporava uslugu odabranog ponuditelja navedenu pod rednim brojem 3 u iznosu od 1.207.218,86 kn bez PDV-a, koju je član Zajednice gospodarskih subjekta odabranog ponuditelja izvršavao u Zajednici gospodarskih subjekata sa Mott MacDonald Limited iz Velike Britanije. U svezi s ovom uslugom, odabrana Zajednica gospodarskih subjekata dostavila je popis glavnih usluga iz kojeg proizlazi da je usluga obavljena za Ministarstvo regionalnog razvoja i prostornog uređenja, Agenciju "Cestovne infrastrukture", Sofija, za savjetodavne usluge nadzora za lot 1A "Cesta 11-57 Stara Zagora – Randevo" od km 0+250 do km 11+0,75 i od 12+460 do 31+881 s ukupnom dužinom 30,246 km. Popis usluga obuhvaćenih tim ugovorom odnosi se na izvršenje usluga kompletnog nadzora koji obuhvaća građevinski, geodetski, elektrotehnički i strojarski nadzor te nadzor kontrolnih ispitivanja materijala i radova. U svezi s ovom uslugom također je dostavljena potvrda o dobro izvršenim radovima po ugovoru od strane druge ugovorne strane, odnosno Agencije "Cestovna infrastruktura". U Zajednici ponuditelja koja je izvršavala ovaj ugovor društvo Transconsult BG OOD bilo je vodeći partner u savezu sa društvom Mott MacDonald Limited, a u priloženom popisu i potvrdi jasno su i izričito navedene usluge koje su izvršene i vrijednost izvršenih usluga. Protivno tužbenim navodima, iz dostavljene dokumentacije ne proizlazi zaključak da je član odabranog ponuditelja obavljao isključivo poslove nadzora nad kontrolnim ispitivanjima, već kao što je navedeno, da je obavljao usluge vezane za kontrolna ispitivanja materijala i radova, kako je i propisano točkom 22.3. dokumentacije o nabavi.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu