UsII-73/19 od 18. travnja 2019.

KLASA: 17/454
 
UsII-73/19 od 18. travnja 2019.
 
Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti - Uvjet registracije za obavljanje djelatnosti iz članka 220. stavka 3. Zakona o vodama -  Članak 257. ZJN 2016
 
Imajući na umu navedene odredbe ZJN-a, ovaj Sud prihvaća stajalište tuženika da je tužitelj određujući uvjet sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti na način da gospodarski subjekt mora biti registriran za djelatnost iz članka 220. stavka 3. Zakona o vodama, počinio osobito bitnu povredu postupka javne nabave, a na koju povredu tuženik pazi po službenoj dužnosti.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu