UsII-492/19 od 30. listopada 2019.

KLASA: 19/318

UsII-492/19 od 30. listopada 2019.

Provjera referenci – Sumnja u istinitost podataka - Članak 264. stavak 4. ZJN 2016
 
Zakon posebno ne propisuje razloge zbog kojih se kod javnog naručitelja može pojaviti sumnja u istinitost dostavljenih podataka, zbog čega prema ocjeni ovog Suda javni naručitelj istinost dostavljenih podataka može utvrđivati prema vlastitoj procjeni. Navedeno proizlazi iz odredbe članka 301. stavka 1. ZJN 2016  prema kojoj javni naručitelj samostalno utvrđuje činjenice i okolnosti u postupku javne nabave te na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti donosi odluke u skladu s odredbama tog Zakona. 
 

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu