UsII-199/20 od 16. srpnja 2020.

KLASA: 20/213

UsII-199/20 od 16. srpnja 2020.

Tehnička i stručna sposobnost – Potvrda o urednom izvršenju ugovora – Članak 264., 268., 290. ZJN 2016
 
Naručitelj nije imao osnova sumnjati u istinitost podataka sporne potvrde pa stoga nije niti primijenjena odredba članka 264. stavak 4. ZJN 2016.
Sud prihvaća stajalište tuženika glede istinitosti i autentičnosti potvrde koju dovodi u pitanje tužitelj, jer se radi o ugovornoj strani s kojom je odabrani ponuditelj imao zaključene ugovore pa je isti namjerodavniji  potvrditi jesu li ugovori izvršeni i na što se odnose. Navedenu potvrdu je potpisao upravo naručitelj kao dokaz činjenice da ponuditelj udovoljava traženom uvjetu tehničke i stručne sposobnosti.
Tuženik je svoju odluku utemeljio na činjenicama koje su u postupku koji je prethodio pravilno utvrđene, nakon čega je pravilnom primjenom ZJN 2016 i DON-a pravilno ocijenio da je odabrani ponuditelj dokazao stručnu sposobnost i iskustvo traženo dokumentacijom o nabavi.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu