UsII-228/19 od 22. svibnja 2019.


Klasa: 19/110

Poslovni broj: UsII-228/19 od 22. svibnja 2019.

Tehnička i stručna sposobnost – 280. ZJN 2016 – Članak 290. ZJN 2016
 
Ovaj Sud je mišljenja da se odabrani ponuditelj nije striktno pridržavao propisane dokumentacije obzirom da nije dostavio popis glavnih isporuka za svaku pojedinu isporuku za traženo razdoblje već dostavlja za vremensko razdoblje „od-do“, zbog čega ponuda istog nije u skladu s dokumentacijom o nabavi niti odredbom članka 280. stavak 4. ZJN 2016.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu