UsII-180/20 od 8. srpnja 2020.

KLASA: 20/152

UsII-180/20 od 8. srpnja 2020.

Ekonomska i financijska sposobnost- Minimalne razine- Članak 256. ZJN 2016- Članak 267. ZJN 2016
 
Sadržaj Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. u cijelosti je implementiran u ZJN 2016, a iz kojeg upravo proizlazi da suviše složeni zahtjevi vezani uz gospodarski i financijski kapacitet često predstavljaju neopravdanu prepreku sudjelovanju malih i srednjih poduzeća u javnoj nabavi, a u smislu toga valja tumačiti i ratio odredaba o minimalnim razinama sposobnosti (članak 256. stavak 3. ZJN 2016).
Upravo su cilj i svrha propisivanja minimalnih razina sposobnosti da bi se što većem broju potencijalnih ponuditelja omogućilo sudjelovanje u postupcima javne nabave, a ujedno da bi se kroz takvo tržišno natjecanje omogućila i veća kvaliteta ponuda.
Odredbom članka 267. ZJN 2016 propisano je na koji način se u pravilu dokazuju uvjeti ekonomske i financijske sposobnosti, a iz sadržaja te norme proizlazi da je ostavljeno na dispoziciju naručitelju na koji način će propisati uvjet ili više uvjeta kao dokaz ekonomske i financijske sposobnosti. Dakle, naručitelj nije dužan propisati sve uvjete koji se primjerice navode u toj zakonskoj odredbi, a niti točno određeni uvjet, zbog čega naručitelj propisujući konkretno jedan kriterij kao isključiv za dokazivanje ekonomske i financijske sposobnosti, nije postupio nezakonito.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu