UsII-96/21 od 7. travnja 2021.

KLASA: 21/36

UsII-96/21-9 i UsII-98/21-7 od 7. travnja 2021.

Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Zgrada javne namjene- Članak 290. ZJN 2016
 
S obzirom na sadržaj prijepora među strankama u konkretnom slučaju, valja odgovoriti na pitanje mogu li se građevine koje je zainteresirana osoba navela kao reference u svojoj ponudi podvesti pod pojam zgrada javne namjene u smislu posljednjeg dijela članka 3. stavka 1. točke 40. ZOG-a (zgrada ili dio zgrade koja nije stambena u kojoj boravi više ljudi ili u kojoj se pruža usluga većem broju ljudi). Prvu je pretpostavku za svrstavanje zgrade u kategoriju zgrada javne namjene, u posljednjem dijelu točke 40. stavka 1. članka 3. ZOG-a, zakonodavac odredio negacijom da zgrada nije stambena, dok je druga pretpostavka određena namjenom zgrade ili njezina dijela (u kojoj boravi više ljudi ili u kojoj se pruža usluga većem broju ljudi). Nadalje, iz točke 40. stavka 1. članka 3. ZOG-a proizlazi da se zgradom javne namjene može smatrati i dio zgrade u kojoj boravi više ljudi ili u kojoj se pruža usluga većem broju ljudi, ali pod uvjetom da je riječ o zgradi koja nije stambena. Polazeći od navedenog, Sud ne prihvaća ocjenu tuženika da je zgradom javne namjene moguće smatrati svaku zgradu (pa i stambenu) koja ima dio koji nije stambeni i u kojem dijelu zgrade boravi više ljudi ili se pruža usluga većem broju ljudi. 15.4. Smatrajući da se pojam zgrada javne namjene u smislu mjerodavnog dijela odredbe članka 3. stavka 1. točke 40. ZOG-a odnosi na zgrade koje nisu stambene (uključujući i njihove dijelove), Sud ne prihvaća ocjenu tuženika da je u postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj postupio u nesuglasju s točkom 4.4.1. dokumentacije o nabavi. Naime, Sud smatra pravilnom ocjenu naručitelja da zainteresirana osoba, dvjema, naprijed navedenim, referencama nije dokazala ispunjavanje tehničke i stručne sposobnosti budući da se te reference, prema kriterijima iz točke 40. stavka 1. članka 3. ZOG-a, ne odnose na zgrade javne namjene.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu