UsII-359/20 od 2. studenog 2020.

KLASA: 20-02/8

UsII-359/20 od 2. studenog 2020.
 
Ekonomska i financijska sposobnost – SOL-2 – Pojašnjenje/dopuna – Zakon o koncesijama – Članak 5., 34. Zakona o koncesijama

Tužitelj također neosnovano u tužbi ističe da je naručitelj s obzirom da dostavljenu dokumentaciju bio dužan pozvati ga na pojašnjenje odnosno dopunu ponude. Naime, zainteresirana osoba nije tijekom postupka mogla tužitelja pozvati na otklanjanje nedostataka jer se utvrđeni nedostatak odnosi na utvrđenje činjenica u svezi kojih je tužitelj dostavio SOL-2 obrazac, a takav nedostatak bi se mogao otkloniti isključivo dostavljanjem novog SOL-2 obrasca, odnosno obrasca SOL-2 drugačijeg sadržaja ili dostavljanjem drugih dokaza koji se odnose na relevantan period. Takvo postupanje nije moguće prema odredbama Zakona o koncesijama. Naime, odredbom članka 34. stavka 7. Zakona o koncesijama propisano je da pojašnjenje ili dopuna ponuda ne smije rezultirati izmjenom ponude ili dostavljenih dokumenata, nego samo dopunu ili pojašnjenje već dostavljenih dokumenata. Pojašnjenje SOL-2 obrasca koji je tužitelj dostavio tijekom postupka i kojim dokazuje da nije bio u blokadi u periodu od 7. listopada 2018. do 7. travnja 2019. nije moguće dopuniti ili pojasniti bez dostavljanja novog SOL-2 obrasca koji bi se odnosio na vremenski period tražen natječajnom dokumentacijom. Također, postupak pojašnjenja i dopuna može se provoditi samo za uredne ponude. Ponuda tužitelja odbijena je kao neuredna u smislu odredbe članka 5. točke 23. Zakona o koncesijama prema kojoj se neurednom ponudom smatra i ona ponuda ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu