UsII-210/23 od 14. prosinca 2023.

KLASA: 23/465
UsII-210/23 od 14. prosinca 2023.
Tehnička i stručna sposobnost - Reference - Iskustvo ponuditelja ili stručnjaka- Iskustvo u ustupanju stručnjaka- Članak 268. ZJN 2016
 
Dakle, i iz Dokumentacije kako to pravilno ocjenjuje tuženik jasno i nedvojbeno proizlazi da se kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti traži faktično pružanje odnosno izvršenje usluge, a ne sudjelovanje u postupku javne nabave predmetne usluge, dakle, uopće nije bitno da je subjekt sudjelovao u postupku javne nabave kao ponuditelj, član zajednice ponuditelja ili podugovaratelj. Bitno je da je dokazao svoju tehničku i stručnu sposobnost, dakle, jedino što je relevantno kod dokazivanja iskustva gospodarskog subjekta je utvrditi da li je taj subjekt pružao usluge jer se iskustvo dokazuje upravo popisom pruženih usluga.
Navedeno proizlazi iz sadržaja ugovora o ustupanju stručnjaka koji je sklopljen između odabranog ponuditelja Kling d.o.o. Lič i WYG savjetovanja u koje je jasno propisano da odabrani ponuditelj izvršava usluge nadzora nad provedbom projekta na otoku Krku. Iz ugovora su jasno vidljive obveze odabranog ponuditelja te odgovornost za stručno i kvalitetno ispunjenje ugovora, ugovorena je cijena u ukupnom iznosu za usluge nadzora koja će se isplatiti isključivo izravno na račun izvršitelja Kling d.o.o., dakle, nema uopće govora o tome, kako to pogrešno smatra tužitelj, da su stručnjaci odabranog ponuditelja radili u svoje ime i za svoj račun.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu