UsII-36/24 od 12. ožujka 2024.

KLASA: 23/668
UsII-36/24 od 12. ožujka 2024.
Tehnička i stručna sposobnost - Reference- Iskustvo gospodarskog subjekta - Utvrđivanje vrijednosti referentnih radova- Vrijednost ugovora vs. vrijednost radova- Radovi na devet mostova- Članak 268., 290., 403. ZJN 2016
 
Tuženik je osnovano zaključio da odabrani ponuditelj, ovdje tužitelj, nije dokazao ispunjavanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti zahtijevane točkom 22.3.1. DON-a, jer, iako je udovoljio uvjetu po kojem je tražen jedan uredno izvršeni ugovor, dostavljeni ugovor se ne odnosi na jedan cestovni most, već na njih devet, zbog čega naručitelj nije imao osnova u citiranoj odredbi DON-a priznati tužitelju iskustvo na radovima koji su izvršavani na svim mostovima na koje se odnosi ponuđena referenca, kada je DON-om propisano da će se priznati iskustvo u izvođenju radova na jednom cestovnom mostu, u traženoj vrijednosti.
Ovo tim više što iz sadržaja Popisa radova i Potvrde o izvedenim radovima proizlazi da radovi navedeni u predmetnom ugovoru nisu obuhvaćali samo radove na opisanim mostovima, nego i pripremu projektno-tehničke dokumentacije te održavanje drugih objekata (cesta)
.

Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu