UsII- 269/20 od 26. kolovoza 2020.

KLASA: 20/369

UsII- 269/20 od 26. kolovoza 2020.
 
Tehnička i stručna sposobnost – Raspolaganje vozilima - Ugovor o najmu - Suglasnost davatelja leasinga – Članak 268., 263. ZJN 2016
 
Naručitelj je postupio sukladno članku 263. stavak 2., te je dostavom tražene suglasnosti davatelja leasinga u potpunosti otklonjen prigovor da ugovor o najmu ne predstavlja valjanu pravnu osnovu za raspolaganje vozilima. Naime, postojanje sposobnosti utvrđuje se sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije, a upravo je sukladno odredbama dokumentacije odabrani ponuditelj ugovorom o najmu vozila dokazao da ima na raspolaganju dva vozila turističke klase, dakle dokazao je postojanje sposobnosti u trenutku predaje ponude, no međutim, tužitelj je u postupku ponovljenog pregleda i ocjene ponuda, a prije donošenja odluke o odabiru zatražio APD odnosno suglasnost davatelja leasinga, koji dokument je odabrani ponuditelj dostavio u traženom roku.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu