UsII-17/24 od 28. veljače 2024.

KLASA: 23/625
UsII-17/24 od 28. veljače 2024.
Tehnička i stručna sposobnost- Obrazovne i stručne kvalifikacije pružatelja usluga ili njegova rukovodećeg osoblja- Jedan stručnjak nominiran na više pozicija- Pregled i ocjena ponuda- Članak 268., 280. i 290. ZJN 2016
 
Budući je točkom 4.2.2. Dokumentacije o nabavi propisano da se za Projektanta odvodnje (Stručnjak 6) i Projektanta instalacija vodovoda (Stručnjak 8) treba nominirati ovlašteni inženjer građevinske struke, koji ispunjava uvjete za ovlaštenog inženjera građevinske struke za poslove projektiranja sukladno propisima zemlje poslovnog nastana, te imajući u vidu da u navedenoj točki Dokumentacije o nabavi nije eksplicitno navedeno da jedan stručnjak ne može biti nominiran na više pozicija, prema ocjeni tuženika odabrana Zajednica ponuditelja je u konkretnom slučaju, suprotno tvrdnji tužitelja, nominiranjem na poziciju Stručnjaka 6 - Projektant odvodnje i Stručnjaka 8 - Projektant instalacije vodovoda, stručnjaka Blaženka Premužića, dipl. ing. ovlaštenog inženjera građevinske struke, dokazala uvjete sposobnosti sukladno zahtjevima naručitelja iz spomenute točke Dokumentacije o nabavi.
Imajući na umu sve naprijed navedeno, prema ocjeni ovog Suda, pravilno je zaključio tuženik kada je u obrazloženju osporenog rješenja naveo kako su neosnovani žalbeni navodi tužitelja, pozivajući se na odredbe članka 290. i 268. ZJN 2016.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu