UsII-141/19 od 13. ožujka 2019.

KLASA: 18/385

UsII-141/19 od 13. ožujka 2019.
 
Uvjet ekonomske i financijske sposobnosti - Minimalne razine sposobnosti - Stopa adekvatnosti kapitala - Uredno izvršeni radovi, isporuka robe ili usluge- Isto ili slično - Članak 256. stavak 3. ZJN 2016
 
Stopa adekvatnosti kapitala od 196% nije zakonom propisana minimalna razina sposobnosti jer je navedena stopa za koju se osiguravajućem društvu dodjeljuje najviši stupanj kreditne kvalitete.

Odredbu da ponuditelj treba kao dokaz dostaviti popis glavnih usluga istih ili sličnih predmetu nabave, naručitelj može propisati. Međutim, naručitelj nije mogao (u nastavku iste dokumentacije o nabavi) propisati točno tri određene vrste usluga, budući da je navedenim propisivanjem isključio uvodno propisanu mogućnost dokazivanja sposobnosti ne samo izvršenjem istih već i sličnih usluga.

 
Odredba dokumentacije o nabavi kojom je propisan uvjet tehničke i stručne sposobnosti isključivo izvršenjem istih, ali ne i sličnih usluga, ne predstavlja minimalnu razinu sposobosti.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu