UsII-452/20 od 22. siječnja 2021.

KLASA: 20/858

UsII-452/20 od 22. siječnja 2021.
 
Tehnička i stručna sposobnost – Ažurirani popratni dokumenti - Izjava o alatima, postrojenjima ili tehničkoj opremi – Trenutak dokazivanja sposobnosti

Načelno treba upozoriti da, kada su u pitanju tehnički uvjeti kojima mora udovoljavati ponuda, nije ekonomski opravdano niti je realno očekivati da ponuditelj, koji se tek natječe, u toj fazi postupka, raspolaže s traženim tehničkim sredstvima, potrebnim tek u fazi izvršenja budućeg mogućeg ugovora. Upravo iz tog razloga, osigurana je zakonska mogućnost da se sredstva, potrebna za izvršenje ugovora, na koja se ponuditelj obvezao u ESPD obrascu, dokažu pomoću instituta dostave ažuriranih popratnih dokumenata.
Nadalje u pogledu dokazivanja tehničke ispravnosti vozila, nije od utjecaja okolnost što je u ažuriranoj dokumentaciji odabrana zajednica ponuditelja dostavila prometne dozvole koje imaju rok važenja u 2020., jer naručitelj nije sadržajem DoN-a ponuditelje obvezao da prilikom dostave ažurirane dokumentacije dokazuju tehničku ispravnost vozila, a dokaz da će tražene strojeve i vozila imati na raspolaganju dostavio je u vidu ugovora o najmu tih sredstava.Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu