UsII-604/19 od 27. veljače 2020.

KLASA: 19/901

UsII-604/19 od 27. veljače 2020.
 
Tehnička i stručna sposobnost – Popis i potvrde o uredno izvršenim radovima – Članak 268. i 290. ZJN 2016
 
U ovom slučaju je odlučno da je potvrde o uredno izvršenim radovima odabranom ponuditelju izdala druga ugovorna strana u spormenutim projektima, a potvrdu sudjelovanja odabranog ponuditelja potvrdio je i krajnji naručitelj, što je u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi, prema kojoj je trebalo dostaviti popis i potvrde druge ugovorne strane da su radovi izvedeni u skladu s pravilima struke i uredno izvršeni.


Poveznica na Rješenje 

Poveznica na Presudu