UsII-3/20 od 29. siječnja 2020.

KLASA: 19/820

UsII-3/20 od 29. siječnja 2020.

Tehnička i stručna sposobnost - Izjava o sukladnosti – Nevaljani dokaz (nevažeća izjava) – Tehnička dokumentacija na stranom jeziku – Članak 268. ZJN 2016
 
Izjava o sukladnosti izdana od Eurotrade d.o.o. Rovinj nije mogla predstavljati valjani dokaz, jer ju je tijekom žalbenog postupka izdavatelj proglasio nevažećom te ju je povukao iz daljnje uporabe, navodeći da je izjavu dala osoba koja nije za to bila ovlaštena. Obzirom da je tužitelj naveo da je ocjenu utemeljio i na drugom dokazu odnosno tehničkoj dokumentaciji  koja je međutim dostavljena na stranom jeziku bez prijevoda, a što je suprotno dokumentaciji o nabavi, tuženik je zaključio da niti na temelju tog dokaza odabrani ponuditelj nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost.
U obrazloženju osporenog rješenja tuženik je izložio sve bitne činjenice koje proizlaze iz provedenih dokaza u upravnom postupku, te je s obzirom na utvrđeno činjenično stanje i relevantne propise naveo razloge zbog koji je odlučio kao u osporenom rješenju i koje obrazloženje stoga prihvaća i ovaj Sud.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu