UsII-67/19 od 10. travnja 2019.


KLASA: 18/763

UsII-67/19 od 10. travnja 2019.

Sposobnost  za obavljanje profesionalne djelatnosti-Članak 257. ZJN 2016
 
Mišljenje tuženika da je odabrani ponuditelj dokazao sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s traženim iz točke 4.1.2. dokumentacije o nabavi ovaj Sud ne može prihvatiti iamjući u vidu da je predmet nabave izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Stomatološke poliklinike pa s obzirom na navedeno sposobnosti ponuditelja moraju biti vezane za predmet nabave. Imajući u vidu navedeno, proizlazo da oabrani ponuditelj ima dopuštenje za izradu glavnog i izvedbenog projekta za radove na nosivoj konstrukciji i niskogradnji nepokretnog dobra, dakle, za izradu projekata naprijed navedenih, ali samo na nosivoj konstrukciji i niskogradnji nepokretnog kulturnog dobra.
Upravo suprotno zaključku tuženika, naručitelj je propisao rješenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za izradu glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru, dakle, svih radova, a ne samo radova na nosivoj konstrukciji i niskogradnji, čemu osnovano prigovara tužitelj.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu