UsII-171/23 od 15. studenog 2023.

KLASA: 23/367
UsII-171/23 od 15. studenog 2023.
Tehnička i stručna sposobnost- Reference- Blockchain tehnologija- Pregled i ocjena ponuda- Članak 268., 280. i 290. ZJN 2016
 
Iz ponude odabranog ponuditelja, iz dokaza dostavljenog u svrhu dokazivanja tehničke stručne sposobnosti iz točke 3.2.2.1. Dokumentacije o nabavi, odnosno Popisa uredno izvršenih usluga u kojem je naveo ukupno 16 izvršenih usluga, razvidno je da samo usluga 1 odgovara traženju iz toke 3.2.2.1. Dokumentacije o nabavi, ali koja međutim vrijednosno ne odgovara propisanom kriteriju (vrijednost usluge broj 1 iznosi 35.381,33 eura, a traženo je dokazivanje izvršenih usluga u minimalnoj vrijednosti od 678.360,00 eura).
Prema ocjeni ovoga Suda pravilno je zaključio tuženik kada je u obrazloženju osporenog rješenja naveo da naručitelj nije pregledao ponudu odabranog ponuditelja sukladno uvjetima i zahtjevima propisanim dokumentacijom o nabavi, potkrijepivši navedeno tumačenje nalazom i mišljenjem vještaka Dražena Salopeka, dipl. ing. el. od 26. srpnja 2023., koji je ocijenio kako se ista ne odnosi na uspostavu Blockchaina ili usluga sličnih uspostavi Blockchaina, a što tužitelj u žalbenom postupku nije osporio.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu