UsII- 55/19 od 25. travnja 2019.

KLASA: 17/557

UsII- 55/19 od 25. travnja 2019.

Sposobnost  za obavljanje profesionalne djelatnosti – Uvjet registracije za djelatnost iz članka 220. točke 3. Zakona o vodama - Članak 257. ZJN 2016
 
Primjenjujući mjerodavno pravo na utvrđeno činjenično stanje, Sud je zaključio da je tužitelj, time što je u točki 4.2. dokumentacije o nabavi propisao da gospodarski subjekt koji pretendira na obavljanje radova održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje, mora ispunjavati uvjete iz članka 220. Zakona o vodama, povrijedio odredbu članka 257. ZJN 2016.
Ovakav zaključak u skladu je sa zaključkom sjednice sudaca VUS-a od 15. travnja 2019. broj: 6Su-230/19, prema kojem se ostaje kod prakse izražene u presudi VUS-a poslovni broj: UsII-54/19 od 28. veljače 2019.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu