UsII-180/22 od 29. rujna 2022.

KLASA: 22/372

UsII-180/22 od 29. rujna 2022.

Tehnička i stručna sposobnost – Slični radovi – članak 268. ZJN 2016  

U konkretnom slučaju ugovor o javnoj nabavi odnosi se na rekonstrukciju postrojenja kemijske pripreme vode. Sam naziv predmeta javne nabave nije, niti može biti isključivi kriterij pri utvrđivanju jesu li ponuditelji tehničku i stručnu sposobnost dokazali ranije izvršenim radovima sličnim predmetu nabave.
U postupku pregleda i ocjene ponuda naručitelj je naveo jasne i detaljno obrazložene razloge zbog kojih kemijsko postrojenje koje je tehnička i stručna referenca zainteresirane osobe ne smatra sličnim radovima. Svoju ocjenu kako se ne radi o sličnim radovima naručitelj je potkrijepio mišljenjem Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu prema kojem postrojenje kemijske pripreme vode koje je izgradio ESOTECH d.o.o. po svojim tehničkim karakteristikama nije slično postrojenju kemijske pripreme vode o kakvom se radi u konkretnom slučaju javne nabave.
Naručitelj je izvršio ocjenu sličnosti reference koju je dostavila zainteresirana osoba s aspekta predmeta nabave i to s obzirom na njegovu svrhu, tehnički opis i tehničke specifikacije u svemu sukladno Dokumentaciji o nabavi. Kao što je naprijed navedeno naručitelj je izložio detaljne i jasno obrazložene razloge iz kojih proizlazi da se kemijsko postrojenje za preradu vode koje je kao referencu priložila zainteresirana osoba odnosi na bitno različito postrojenje u odnosu na svrhu, tehnički opis i tehničke specifikacije kemijskog postrojenja, rekonstrukcija kojeg je predmet konkretne javne nabave.
U ovom postupku javne nabave nitko od ponuditelja nije izjavio prigovor na Dokumentaciju o nabavi, a time niti na točku 421. DON-a. Kako je navedenom točkom DON-a određeno da je prilikom dostave slične reference ponuditelj dužan obrazložiti zbog čega smatra da su radovi slični, a ocjena o tome radi li se o sličnim radovima prepuštena je naručitelju. Imajući u vidu da ovakva Dokumentacija o nabavi nije bila sporna ponuditeljima, kraj činjenice da je naručitelj za svoju ocjenu naveo jasne i iscrpno obrazložene tehničke i funkcionalne karakteristike u kojima nalazi razlike zbog kojih predloženu referencu nije ocijenio sličnom radovima koji su predmet javne nabave, prema ocjeni ovog Suda nije bilo mjesta usvajanju žalbe zainteresirane osobe i poništavanje Odluke o odabiru koju je naručitelj donio u pravilno i zakonito provedenom postupku.Poveznica na Rješenje  

Poveznica na Presudu