UsII-377/21 od 27. siječnja 2022.

KLASA: 21/946
UsII-377/21 od 27. siječnja 2022.
Tehnička i stručna sposobnost – Alati i oprema - Stroj veće snage može tehnološki primjereno izvoditi radove koji su predmet nabave

Navedeno stajalište tuženika utemeljeno je i na Dokumentaciji o nabavi jer točka 3.3.3.2. propisuje da gospodarski subjekt sukladno predmetu i članku 5. stavku 4. Pravilnika o vrsti šumarskih radova i minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno („Narodne novine“ 46/21.) moraju raspolagati građevinskim strojevima i tehničkom opremom koja je nužna za tehnološki primjereno izvođenje radova navedenih u troškovniku. Budući da točka 3.3.3.2. Dokumentacije o nabavi, u uvodnom dijelu vezano tehničku opremljenost, izričito propisuje da gospodarski subjekt mora raspolagati građevinskim strojevima nužnim za tehnološki primjereno izvođenje radova to je u konkretnom slučaju prihvatljivo tumačenje prema kojem određena snaga stružnika od 100 kw predstavlja donju granicu koja je nužna za tehnološki primjereno izvođenje radova. Tužitelj niti tijekom upravnog postupka niti tijekom ovog upravnog spora ne dovodi u sumnju utvrđenje prema kojem stroj veće snage može tehnološki primjereno izvoditi radove koji su predmet dokumentacije o nabavi.


Poveznica na Rješenje
Poveznica na Presudu