UsII-277/19 od 19. lipnja 2019.


KLASA: 19/94

UsII-277/19 od 19. lipnja 2019.

Uvjet akreditacije tijela za provedbu ispitivanja – Članak 268. ZJN 2016  - Članak 213. ZJN 2016
 
Kako dokumentacijom o nabavi nije propisano da dostavljeni dokaz treba biti od tijela koje je akreditirano, proizlazi da odabrani ponuditelj nije niti trebao dostaviti dokaz akreditiranog tijela, već je mogao dostaviti dokaz certificiranog tijela koji je valjani dokaz. Iz navedenog proizlazi da je odabrani ponuditelj postupio u skladu s odredbom članka 268. stavka 1. točke 13. ZJN 2016 te je dostavio dokaz tehničke i stručne sposobnosti kako je to traženo dokumentacijom o nabavi. S obzirom da je naručitelj predmetni dokaz propisao temeljem naprijed naveene odredbe to se tužitelj i u tužbi neosnovano poziva na odredbu članka 213. ZJN 2016.

Poveznica na Rješenje

Pveznica na Presudu