UsII-166/20 od 5. lipnja 2020.

KLASA: 20/83

UsII-166/20 od 5. lipnja 2020.

Tehnička i stručna sposobnost – Reference – Slična usluga – Članak 268., 290. ZJN 2016

Rekonstrukcija ceste izgradnjom novih kolnika može se smatrati izgradnjom nove ceste što je u skladu s uvjetima iz dokumentacije o nabavi kojom je naručitelj definirao što se smatra istim ili sličnim poslovima.


Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu