UsII-428/20 od 23. prosinca 2020.

KLASA: 20/758

UsII-428/20 od 23. prosinca 2020.

Tehnička i stručna sposobnost – Potvrda druge ugovorne strane – Članak 268., 280., 290. ZJN 2016
 
Tuženik je ocjenom potvrde društva Konzum plus d.o.o. utvrdio da je tužitelj dokazao da je vršio uslugu istu ili sličnu predmetu nabave (s time da nije vršio uslugu na opremi proizvođača Epsimax). Međutim, drugi traženi uvjet iz dokumentacije (propisani vrijednosni kriterij) tužitelj nije dokazao jer iz potvrde društva Konzum plus d.o.o. i kasnijih izjava tog društva nije nedvojbeno vidljivo da je tužitelj i bez usluge proizvođača Epsimax izvršio usluge prema društvu Konzum plus u vrijednosti od 812.000,00 kn.
Po ocjeni Suda tuženik je obrazložio zašto smatra da se iz dokaza koje je naručitelj izveo ne može sa sigurnošću utvrditi kolika je vrijednost usluga koje koje je tužitelj izvršio društvu Konzum plus d.o.o. zbog čega će naručitelj u nastavku postupka utvrditi da li tužitelj udovoljava i tom drugom kriteriju uvjeta sposobnosti.

Poveznica na Rješenje

Poveznica na Presudu